به استناد مصوبات کمسیون بررسی و تأیید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی و  براساس رأی پنجاه و سومین جلسه کمسیون مذکور مورخ 1387/09/25 مجله علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال حایز شرایط دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخته شد. مقاله های این مجله در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID، پایگاه اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com پایگاه مجلات تخصصی نور (www.noormags.com) و پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایه می شود.


 

 


اطلاعات نشریه:

 • کشور محل چاپ: ایران
 • شاپا: 1480-2008
 • ناشر: انتشارات شیران نگار
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • قابل دسترسی ازmagiran.comnoormags.ir, sid.ir
 • درصد پذیرش مقالات: 34%
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت چاپ: فصلنامه (4 شماره در یک سال)
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات منتشر شده قبلیبلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده و منابع انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم اجتماعی
 • هزینه چاپ مقاله:  ندارد
 • نوع مجله: نشریه علمی- پژوهشی
 • نوع  داوری: دو سو ناشناس و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: حداقل 12 هفته
 • پست الکترونیکی (رایانامه) نشریه journal.aukh.ac.ir
 • پست الکترونیکی (رایانامه) پشتیبان: Faslnameh@aukh.ac.ir

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.


نکات مهم:

مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نشریه تنظیم نشده باشند، در روند ارزیابی قرار نمی‌گیرند و مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد. قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید.

تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسندگان و فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مقاله الزامی است. نشریه در هر زمان که عدم رعایت تعهدات احراز گردد، مقاله را فاقد اعتبار اعلام می‌نماید.

 

این مجله به صورت باز و رایگان قابل دسترس برای عموم است

شماره جاری: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 62، پاییز 1398، صفحه 1-163 

4. پیشگیری از جرائم بانکی از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی

صفحه 57-76

رامین علیزاده؛ حسین غلامی؛ محمدعلی جاهد


5. کاربست نظریه جامعه شناسی تاریخی اسکاچپول برآثار حضور امام رضا (ع) در ایران

صفحه 77-92

بهراد اسدی؛ معصومه قره داغی؛ جعفر آقازاده؛ منیژه صدری


6. شناسایی و اولویت بندی عامل های تحلیل جامعه شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان ها

صفحه 93-111

ایرج رحمانی؛ علی باصری؛ اکبر آفرینش خاکی؛ بهرام قدیمی