فصلنامه علمی- پژوهشی تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال به استناد تصویب پنجاه و سومین جلسه‌ی کمسیون بررسی و تأیید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1387/09/15 مجوز انتشار دریافت نموده و بر اساس مصوبه ششمین جلسه کمیسیون محترم تعیین اعتبار نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی طبق مجوز شماره 63917//ص/98 مورخ 98/10/04 با تغییر عنوان نشریه از مطالعات علوم اجتماعی ایران به تغییرات اجتماعی - فرهنگی موافقت گردید و از شماره بهار 1399 با عنوان جدید منتشر می‌گردد.

 


 

 


اطلاعات نشریه:

 • کشور محل چاپ: ایران
 • شاپا: 1480-2008
 • ناشر: انتشارات شیران نگار
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • قابل دسترسی ازmagiran.comnoormags.ir, sid.ir
 • درصد پذیرش مقالات: 34%
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت چاپ: فصلنامه (4 شماره در یک سال)
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات منتشر شده قبلیبلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده و منابع انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم اجتماعی
 • هزینه چاپ مقاله:  ندارد
 • نوع مجله: نشریه علمی- پژوهشی
 • نوع  داوری: دو سو ناشناس و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: حداقل 12 هفته
 • پست الکترونیکی (رایانامه) نشریه journal.aukh.ac.ir
 • پست الکترونیکی (رایانامه) پشتیبان: Faslnameh@aukh.ac.ir

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه تغییرات اجتماعی - فرهنگی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.


نکات مهم:

مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نشریه تنظیم نشده باشند، در روند ارزیابی قرار نمی‌گیرند و مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد. قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید.

تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسندگان و فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مقاله الزامی است. نشریه در هر زمان که عدم رعایت تعهدات احراز گردد، مقاله را فاقد اعتبار اعلام می‌نماید.

با عنایت به موافقت کمیسیون محترم نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 63917//ص/98 مورخ 98/10/04 مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال تغییر عنوان یافته و از شماره بهار 1399 با عنوان جدید «مجله تغییرات اجتماعی- فرهنگی» منتشر می‌گردد.

 

این مجله به صورت باز و رایگان قابل دسترس برای عموم است

شماره جاری: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 66، پاییز 1399، صفحه 1-201 

2. رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 22-45

سعید باغخانی؛ مجید کفاشی؛ سروش فتحی؛ مهرداد نوابخش


3. عوامل اجتماعی موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: رویکرداخلاق پژوهشی

صفحه 46-65

عزیز پورمهدی؛ امیرحسین محمد داودی؛ کامران محمدخانی


4. مطالعه جامعه شناختی رابطه کیفیت زندگی زناشویی با عوامل جمعیت شناختی

صفحه 66-85

فاطمه رشید؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حسین آقاجانی مرساء


6. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وندالیسم دانش‌ آموزان دبیرستان‌های شهر پارس‌آباد

صفحه 109-131

اسلام قاسم زاده اجیرلو؛ سید رضا معینی؛ روزا کرم پور


7. مطالعه کیفی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده به فرزندان دهه 80-60

صفحه 132-150

سهیلا مبارک؛ زهرا حضرتی صومعه؛ باقر ساروخانی


8. تجربه زیسته زوجین متقاضی انتخاب جنسیت جنین به دلایل غیر پزشکی

صفحه 151-167

فرنگیس مجرد تاکستانی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ رضا عمانی سامانی؛ علیرضا کلدی


10. نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر کارآمدی محیط کار (مورد مطالعه: کارکنان بنگاه های کسب‌و‌کار شهر کرمان)

صفحه 185-207

سمیه سادات مهدوی؛ سید وحید عقیلی؛ نوروز هاشم زهی؛ علی اکبر فرهنگی