تعداد دوره ها: ۱۸
تعداد شماره ها: ۶۸
تعداد مقالات: ۳۸۳
تعداد نویسندگان: ۹۱۲
تعداد مشاهده مقاله: ۱۴۸۱۱۲
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۱۲۹۹۳۰
نسبت مشاهده بر مقاله: ۳۸۶.۷۱
نسبت دریافت فایل بر مقاله: ۳۳۹.۲۴
تعداد مقالات ارسال شده: ۱۵۲۷
تعداد مقالات رد شده: ۱۱۶۲
درصد عدم پذیرش: ۷۶
تعداد مقالات پذیرفته شده: ۳۸۹
درصد پذیرش: ۲۴
تعداد پایگاه های نمایه شده: ۷
تعداد داوران: ۱۳۶

 

فصلنامه علمی- پژوهشی تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال به استناد تصویب پنجاه و سومین جلسه‌ی کمسیون بررسی و تأیید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1387/09/15 مجوز انتشار دریافت نموده و بر اساس مصوبه ششمین جلسه کمیسیون محترم تعیین اعتبار نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی طبق مجوز شماره 63917//ص/98 مورخ 98/10/04 با تغییر عنوان نشریه از مطالعات علوم اجتماعی ایران به تغییرات اجتماعی - فرهنگی موافقت گردید و از شماره بهار 1399 با عنوان جدید منتشر می‌گردد.

 


 

 


اطلاعات نشریه:

 • کشور محل چاپ: ایران
 • شاپا: 1480-2008
 • ناشر: انتشارات شیران نگار
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • قابل دسترسی ازmagiran.comnoormags.ir, sid.ir
 • درصد پذیرش مقالات: 25%
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت چاپ: فصلنامه (4 شماره در یک سال)
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات منتشر شده قبلیبلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده و منابع انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم اجتماعی
 • هزینه چاپ مقاله:  دارد
 • نوع مجله: نشریه علمی- پژوهشی
 • نوع  داوری: دو سو ناشناس و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: حداقل 12 هفته
 • پست الکترونیکی (رایانامه) نشریه journal.aukh.ac.ir
 • پست الکترونیکی (رایانامه) پشتیبان: Faslnameh@aukh.ac.ir

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه تغییرات اجتماعی - فرهنگی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.


نکات مهم:

مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نشریه تنظیم نشده باشند، در روند ارزیابی قرار نمی‌گیرند و مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد. قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید.

تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسندگان و فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مقاله الزامی است. نشریه در هر زمان که عدم رعایت تعهدات احراز گردد، مقاله را فاقد اعتبار اعلام می‌نماید.

با عنایت به موافقت کمیسیون محترم نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 63917//ص/98 مورخ 98/10/04 مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال تغییر عنوان یافته و از شماره بهار 1399 با عنوان جدید «مجله تغییرات اجتماعی- فرهنگی» منتشر می‌گردد.

 

این مجله به صورت باز و رایگان قابل دسترس برای عموم است

شماره جاری: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 70، آذر 1400، صفحه 1-174 

3. بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی و کالبدی کیفیت زندگی شهری منطقه 3 اردبیل

صفحه 43-58

صاحبعلی رام دیبکلو؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ رسول درس خوان


8. بررسی انسجام اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با تأکید بر ادبیات مقاومت عصر شاه اسماعیل صفوی

صفحه 157-174

افشین شکارچی؛ فاطمه شیخلوند؛ خدابخش اسداللهی؛ زیبا قاسم زاده ابلی