نویسنده = ربابه پورجبلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه‌ای میزان تعلقات قومی در بین خانواده‌های بیله‌سوار و اردبیل

دوره 9، شماره 1، بهار 1391

ربابه پورجبلی؛ ربابه پورجبلی؛ پیمان نصیرآذر