نویسنده = باقر ساروخانی
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه کیفی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده به فرزندان دهه 80-60

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 116-139

سهیلا مبارک؛ زهرا حضرتی صومعه؛ باقر ساروخانی


2. بازنمایی انواع هویت قومی در رسانه های قومی (مطالعه موردی: آذربایجان ایران)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 84-123

یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی


3. نوع تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در خانواده (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر زاهدان)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 131-147

زینب هاشمی باغی؛ فرح ترکمان؛ باقر ساروخانی


4. اسطوره‏ زدایی در روایت‏های شبکه‏ی خبری ‏BBC از خبرهای مذهبی و دینی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 46-59

لیلا شعبانی؛ باقر ساروخانی


5. بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در روابط زناشویی زوجین منطقه یک شهر تهران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18

محمد رحیمی؛ عالیه شکربیگی؛ باقر ساروخانی؛ زهرا حضرتی صومعه


7. گفتمان های دانش در ارتباطات انسانی خانواده

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393

بنیتا سالک ازاد؛ باقر ساروخانی


8. عوامل مرتبط با طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی (شهرستان کرمانشاه)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 69-87

علیرضا قاسمی؛ باقر ساروخانی


9. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار(مطالعه موردی:شهر ایلام)

دوره 10، شماره 1، بهار 1392

زهرا عبدالهی؛ سید محمد سید میرزایی؛ باقر ساروخانی؛ حشمت قبادی