نویسنده = حبیب صبوری خسروشاهی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و تبیین جامعه شناختی اعتیاد زنان در محله های فرودست شهر اراک

دوره 15، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 31-47

عباس خسروانی؛ رضاعلی محسنی؛ حبیب صبوری خسروشاهی


2. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت محله ‏ای در شهر تهران (مورد مطالعه: محله‏‌های حصارک، وحیدیه و ولنجک)

دوره 15، شماره 3، آذر 1397، صفحه 118-137

صمد محمدی زاده سماکوش؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ مهناز رونقی نوتاش


4. تفاوت بین نسلی در خانواده

دوره 11، شماره 3، مهر 1393

حبیب صبوری خسروشاهی


5. بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه ملی

دوره 10، شماره 2، تیر 1392

حبیب صبوری خسروشاهی؛ محمد باقر ریخته‌گرزاده تهرانی