نویسنده = مجید کفاشی
تعداد مقالات: 3
1. رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 22-36

سعید باغخانی؛ مجید کفاشی؛ سروش فتحی


2. بررسی موانع اقتصادی توسعه‌یافتگی در استان ایلام

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-46

روضان پیری؛ روزا کرم پور؛ مجید کفاشی


3. بررسی اثر باورهای دینی- ملی بر فردگرایی عمودی (موردمطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 56-72

فرشاد نجفی اسدالهی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی