نویسنده = سروش فتحی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل اثر مؤلفه های محیط بیرونی کسب وکار بر عملکرد تولیدی- تجاری واحدهای صنعتی استان اردبیل

دوره 17، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 93-116

علی نظری شیخ احمد؛ سروش فتحی؛ مصطفی ازکیا


2. رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 22-36

سعید باغخانی؛ مجید کفاشی؛ سروش فتحی


3. تمایز یا تشابه؟ بررسی تغییر ذائقه فرهنگی و هنری در عصر رسانه های نوین ارتباطی (مورد مطالعه: شهروندان اهواز)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 118-141

امیر فرخ وندی؛ حسین اقاجانی مرسا؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی