نویسنده = حسین آقاجانی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

بتول امین جعفری؛ حسین آقاجانی؛ علی هاشمیان فر


2. تبیین جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن.

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 109-125

اقباله عزیزخانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین آقاجانی