نویسنده = عبدالرضا ادهمی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه‌شناختی ذائقه های دینی مردم ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-19

ابوالفضل احمدی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی


2. بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی 65-15 ساله)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

اکرم دوستی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت