نویسنده = علیرضا محسنی تبریزی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین جامعه شناختی رابطه بین اعتیاد اینترنتی و انزوای اجتماعی جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 18-37

زهره شعبانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ روزا کرم پور


2. تبیین جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن.

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 109-125

اقباله عزیزخانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین آقاجانی