نویسنده = شهلا کاظمی پور ثابت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر سالمندی بر از خود بیگانگی اجتماعی آن‌ها (مورد مطالعه: سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر رشت)

دوره 17، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 24-39

رحیم حجتی سیبنی؛ علی مرادی؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حمید پوریوسفی


2. مطالعه جامعه شناختی رابطه کیفیت زندگی زناشویی با عوامل جمعیت شناختی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 55-72

فاطمه رشید؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حسین آقاجانی مرساء


3. بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی 65-15 ساله)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

اکرم دوستی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت