نویسنده = سمیه قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی جامعه شناختی دروغ‌گویی در بین زوجین شهر تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-55

سمیه قاسمی؛ حسن محدثی گیلوایی