نویسنده = زهرا نورانی آسیابر
تعداد مقالات: 1
1. نقش اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-92

زهرا نورانی آسیابر؛ طهمورث شیری؛ رضاعلی محسنی