کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و فرهنگی با رفتارهای شهروندی و کناره‌گیرانه در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-142

ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده؛ حسین علیپور؛ محمد فیضی