کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تبیین تغییرات ساختاری خشونت در جامعه (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر اصفهان)

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-25

نیلوفر آقایی؛ سید علی هاشمیان فر


رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه‌پذیری سازمانی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-18

علی خوش روزی ساروی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-17

بتول امین جعفری؛ حسین آقاجانی؛ علی هاشمیان فر


بررسی پتانسیل عفو و بخشش در جامعه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر آن

دوره 12، شماره 3، مهر 1394

امید بهرامیان؛ شفیع بهرامیان؛ بیانه مام الهی


بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و گذشت در شهر سنندج

دوره 12، شماره 3، مهر 1394

محسن نیازی؛ محسن نیازی؛ محمدصدیق محمدی؛ لادن نصری


بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1393

رضا همتی؛ اباذر رحیمی علی اباد


بررسی سرمایه اجتماعی فرهنگی بین گروه های مذهبی شهرتربت جام 

دوره 10، شماره 3، مهر 1392

مهناز امیرپور؛ مهناز امیرپور؛ حمیرا منصوری