کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 19
1. بررسی روابط متقابل مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 183-204

زینب السادات مصطفوی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ فاطمه تیزهوش جلالی


4. رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه‌پذیری سازمانی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-18

علی خوش روزی ساروی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


8. تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

بتول امین جعفری؛ حسین آقاجانی؛ علی هاشمیان فر


12. بررسی پتانسیل عفو و بخشش در جامعه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر آن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

امید بهرامیان؛ شفیع بهرامیان؛ بیانه مام الهی


13. بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و گذشت در شهر سنندج

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

محسن نیازی؛ محسن نیازی؛ محمدصدیق محمدی؛ لادن نصری


15. بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393

رضا همتی؛ اباذر رحیمی علی اباد


17. بررسی سرمایه اجتماعی فرهنگی بین گروه های مذهبی شهرتربت جام 

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392

مهناز امیرپور؛ مهناز امیرپور؛ حمیرا منصوری