کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه جامعه‏ شناختی تأثیر تغییرات فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویتی زنان

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-39

آسیه آقائی حسین آبادی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


2. مطالعه جامعه‌شناختی حوزه‌های هم‌گرایی و واگرایی هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: قوم لک)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 18-36

علی رضائیان؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی


5. مطالعه تقابل معماری سنتی یا مدرن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391

اعظم مسعودی گوگانی؛ یوسف هوشمندپور