کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 116-130

میثم شمسیان؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نوروز هاشم زهی


بررسی تاثیر ابعاد اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 2، تیر 1391

طلیعه خادمیان؛ ناصر پوررضا کریم سرا