کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

محسن نیازی؛ میلاد نوروزی؛ اسما عسگری کویری


2. مطالعه سبک زندگی دینی شهروندان 15-65 ساله  شهر تبریز و عوامل مرتبط بر آن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 67-80

کمال کوهی؛ محمد عباس زاده