کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه‌ی بین عوامل اجتماعی – فرهنگی و تمایل جوانان تهرانی به ورزش همگانی

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 102-122

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزائی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی


2. شناسایی و اولویت بندی عامل‌های تحلیل جامعه‌شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان‌ها

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 42-56

ایرج رحمانی؛ علی باصری؛ اکبر آفرینش خاکی؛ بهرام قدیمی