کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 6
3. تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

بتول امین جعفری؛ حسین آقاجانی؛ علی هاشمیان فر


4. بررسی عوامل مؤثّر بر کیفیت زندگی همسران شاهد شهر تبریز

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395

حسین بنی فاطمه؛ حسین احمدزاده