کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل جامعه‌شناختی تفسیر مردم از تغییرات جهان زیست خانواده (مطالعه موردی: شهر مریوان)

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 142-162

آکو کهنه پوشی؛ علیرضا کلدی؛ سید محمد سیدمیرزایی


2. بررسی تأثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 119-137

سید یعقوب موسوی؛ آدینه ادیب