کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل زمینه ساز شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 112-131

ام لیلا لشکری؛ حمید انصاری؛ داور شیخاوندی؛ طلیعه خادمیان


2. رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و فرهنگی با رفتارهای شهروندی و کناره‌گیرانه در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-142

ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده؛ حسین علیپور؛ محمد فیضی