کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 19
1. مطالعه جامعه‏ شناختی تأثیر تغییرات فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویتی زنان

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 22-41

آسیه آقائی حسین آبادی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


2. بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان 15 تا 65 سال پارس آباد)

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 84-101

شبنم زینالی؛ حسین بنی فاطمه


3. نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-95

محبوبه عبدالصمدی؛ خدیجه سفیری؛ یعقوب موسوی


8. بررسی و تبیین جامعه شناختی اعتیاد زنان در محله های فرودست شهر اراک

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-47

عباس خسروانی؛ رضاعلی محسنی؛ حبیب صبوری خسروشاهی


9. بررسی جامعه‌شناختی برنامه‌ریزی شهری بارویکرد زنان با توجه به توسعه پایدار در شهر تهران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 96-114

زهرا عزیزآبادی فراهانی؛ ساسان ودیعه؛ زهرا حضرتی صومعه


11. فراتحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

محسن نیازی؛ میلاد نوروزی؛ اسما عسگری کویری


13. پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه‌ی شهر مشهد (یک پژوهش کیفی)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393

رضا حسنی؛ حسین قدرتی؛ مهناز امیرپور


17. بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان هیجده سال به بالا در شهر بافت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388

رحمت الله دادور؛ نصرت اشرفزاده