کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
تعداد مقالات: 3
2. پیشگیری از جرائم بانکی از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 57-76

رامین علیزاده؛ حسین غلامی؛ محمدعلی جاهد