کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 113-130

حسام نصیری؛ عبدالله محمدیان؛ نعمت الله تقوی


عوامل و ریشه­های خشونت در بین دانش آموزان دوره دبیرستان آذر شهر

دوره 10، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-12

محبوبه بابایی؛ علی ذولقدر؛ سکینه ندرلو؛ حمید ذولقدر