کلیدواژه‌ها = سرمایه فرهنگی
تعداد مقالات: 9
1. نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-95

محبوبه عبدالصمدی؛ خدیجه سفیری؛ یعقوب موسوی


3. نقش اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-92

زهرا نورانی آسیابر؛ طهمورث شیری؛ رضاعلی محسنی


4. تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

بتول امین جعفری؛ حسین آقاجانی؛ علی هاشمیان فر


6. فراتحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

محسن نیازی؛ میلاد نوروزی؛ اسما عسگری کویری