کلیدواژه‌ها = اعتیاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تبیین جامعه شناختی اعتیاد زنان در محله های فرودست شهر اراک

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-47

عباس خسروانی؛ رضاعلی محسنی؛ حبیب صبوری خسروشاهی