کلیدواژه‌ها = خشونت
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه جامعه شناختی مدارای اجتماعی و بروز خشونت در فضای عمومی شهر تهران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 20-41

مریم خانعلی زاده بناء؛ محمدباقر تاج الدین؛ سعید معدنی


3. عوامل و ریشه­های خشونت در بین دانش آموزان دوره دبیرستان آذر شهر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-12

محبوبه بابایی؛ علی ذولقدر؛ سکینه ندرلو؛ حمید ذولقدر