کلیدواژه‌ها = خشونت
تبیین تغییرات ساختاری خشونت در جامعه (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر اصفهان)

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-25

نیلوفر آقایی؛ سید علی هاشمیان فر


مطالعه جامعه شناختی مدارای اجتماعی و بروز خشونت در فضای عمومی شهر تهران

دوره 16، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 20-41

مریم خانعلی زاده بناء؛ محمدباقر تاج الدین؛ سعید معدنی


عوامل و ریشه­های خشونت در بین دانش آموزان دوره دبیرستان آذر شهر

دوره 10، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-12

محبوبه بابایی؛ علی ذولقدر؛ سکینه ندرلو؛ حمید ذولقدر