کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 4
1. نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-95

محبوبه عبدالصمدی؛ خدیجه سفیری؛ یعقوب موسوی


2. تبیین جامعه شناختی رابطه بین اعتیاد اینترنتی و انزوای اجتماعی جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 18-37

زهره شعبانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ روزا کرم پور


4. بررسی جلوه‌های گذار دوم جمعیتی ( مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 77-95

سمیرا رستمی؛ محسن ابراهیم پور