کلیدواژه‌ها = کار احساسی
تعداد مقالات: 1
1. نوع تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در خانواده (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر زاهدان)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 131-147

زینب هاشمی باغی؛ فرح ترکمان؛ باقر ساروخانی