کلیدواژه‌ها = حاشیه نشین وحاشیه نشینی واسیب های مناطق حاشیه نشین وشهرتبریز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات واسیبهای اجتماعی ساکنین مناطق حاشیه ای (مطالعه موردی شهر تبریز)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391

کسری رهبری پور؛ بهنام قاسم زاده؛ معصومه یاوری کلور؛ رقیه سالک