کلیدواژه‌ها = رانت
تعداد مقالات: 3
1. رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 22-36

سعید باغخانی؛ مجید کفاشی؛ سروش فتحی


2. تأثیرات نفت بر امنیت سیاسی ایران از سال 1368 تا 1384

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393

بهرام سرمست؛ مهدی خوش خطی؛ سولماز مراد نژاد سرای


3. تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران از سال 1368 تا 1390

دوره 11، شماره 1، بهار 1393

مهدی خلفخانی؛ سلماز مرادنژاد