کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دولت رانتیر بر الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 38-56

شهرام طهماسبی؛ مهرداد جواهری پور؛ رضاعلی محسنی


2. بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی در دو دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1393

غلامرضا خواجه سروی؛ رشید جعفرپور کلوری