کلیدواژه‌ها = صنعتی ­شدن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع سیاسی صنعتی شدن ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان دوره پهلوی اول

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393

اقباله عزیزخانی؛ سیّد اصغر ایرانی کلور؛ سیّده مریم یحیی زاده