کلیدواژه‌ها = عفو
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

علی حیدری نیا؛ محمدرضا کیخا؛ محمد اصغری حسامیه؛ پرویز علیزاده


2. عفو و گذشت در شعر و ادب فارسی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

امیرحسین اسرافیلی؛ امیرحسین اسرافیلی