کلیدواژه‌ها = گذشت
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

علی حیدری نیا؛ محمدرضا کیخا؛ محمد اصغری حسامیه؛ پرویز علیزاده


2. راهبردهای مطلوب ترویج فرهنگ عفو و گذشت برا ی سیمای ج.ا.ا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

احمد امین فرد؛ احمد امین فرد؛ فروغ چیت ساز


3. تأثیر گذشت  در فرآیند سازشی نظام حقوق کیفری ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

سعید قماشی؛ سیده سارا حسینی چادگانی