کلیدواژه‌ها = عفو و بخشش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتانسیل عفو و بخشش در جامعه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر آن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

امید بهرامیان؛ شفیع بهرامیان؛ بیانه مام الهی