کلیدواژه‌ها = تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای
جایگاه رسانه‌های اجتماعی در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 91-107

سید حامد عاملی؛ رها خرازی آذر؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری