کلیدواژه‌ها = خانواده- شبکه های اجتماعی مجازی- روابط زناشویی زوجین- شهر تهران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در روابط زناشویی زوجین منطقه یک شهر تهران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18

محمد رحیمی؛ عالیه شکربیگی؛ باقر ساروخانی؛ زهرا حضرتی صومعه