کلیدواژه‌ها = سازمان تأمین اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. مدل تدوین خط‌مشی‌گذاری سازمان تامین اجتماعی با رویکرد پست‌مدرنیسم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-26

مطهر ابراهیمی قره تکان؛ حسین شریعت؛ مسعود پورکیانی