کلیدواژه‌ها = الگوی کنش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوهای کنش فعالان حزبی در ایران (موردمطالعه احزاب دهه 60 تا 90)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 78-106

مردان حیدری؛ ابوالفضل دلاوری؛ فرح ترکمان