کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی:سرمایه فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه فرهنگی و مصرف غذاهای مدرن و سنتی

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 52-65

بیژن خواجه نوری؛ مسعود کوچانی اصفهانی