کلیدواژه‌ها = "پیوند گروهی"
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن.

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 109-125

اقباله عزیزخانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین آقاجانی