کلیدواژه‌ها = نشان ملی (پرچم)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر باورهای دینی- ملی بر فردگرایی عمودی (موردمطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 56-72

فرشاد نجفی اسدالهی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی