کلیدواژه‌ها = عوامل جامعه شناختی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

حمیدرضا اشراقی؛ رحمت الله امیر احمدی؛ محمدرضا نعیمی