تعداد مقالات: 404

1. عوامل و ریشه­های خشونت در بین دانش آموزان دوره دبیرستان آذر شهر

دوره 10، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-12

محبوبه بابایی؛ علی ذولقدر؛ سکینه ندرلو؛ حمید ذولقدر


3. تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-17

بتول امین جعفری؛ حسین آقاجانی؛ علی هاشمیان فر


4. مدل تدوین خط‌مشی‌گذاری سازمان تامین اجتماعی با رویکرد پست‌مدرنیسم

دوره 14، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-26

مطهر ابراهیمی قره تکان؛ حسین شریعت؛ مسعود پورکیانی


6. بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی 65-15 ساله)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

اکرم دوستی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت


7. تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین

دوره 15، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-17

شاهپور احمدی خویی؛ علی مهداد؛ نرگس کشتی‌آرای


9. مرور نظام‌مند پژوهش‌های صورت گرفته در مورد مکان‌های شهری

دوره 15، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-16

بهناز بابائی مراد؛ حسین ذبیحی؛ حمید ماجدی


10. بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در روابط زناشویی زوجین منطقه یک شهر تهران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

محمد رحیمی؛ عالیه شکربیگی؛ باقر ساروخانی؛ زهرا حضرتی صومعه


13. رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه‌پذیری سازمانی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-18

علی خوش روزی ساروی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


15. کاربست نظریه جامعه شناسی تاریخی اسکاچپول برآثار حضور امام رضا (ع) در ایران

دوره 16، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

بهراد اسدی؛ معصومه قره داغی؛ جعفر آقازاده؛ منیژه صدری


16. تحلیل جامعه‌شناختی ذائقه های دینی مردم ایران

دوره 16، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-19

ابوالفضل احمدی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی


18. مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

دوره 17، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-24

حمیدرضا اشراقی؛ رحمت الله امیر احمدی؛ محمدرضا نعیمی


19. بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات تهران

دوره 17، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-12

یاسمن توحیدیان؛ مهرداد نوابخش؛ حسین آقا جانی مرساء


20. علل و پیامدهای روابط خارج از ازدواج (مورد مطالعه: زنان شهرستان رفسنجان)

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-22

رضا اکبری؛ افسانه توسلی؛ بهرام قدیمی


25. بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان و تاثیر آن بر عملکرد آنان بر اساس الگوی کارت متوازن (BSC)

دوره 4، شماره 2، تیر 1387

زهرا اله‌وردی؛ دکتر محمد اسماعیل انصاری؛ دکتر حسین استادی؛ دکتر احمد غضنفری