بررسی عوامل مؤثر بر میزان مرگ‌ و میر کودکان با استفاده از شاخص‌های جمعیت‌شناختی در استان اصفهان (نمونه تحلیلی، شهرستان‌های دهاقان و شهرضا

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر میزان مرگ و میر کودکان با استفاده از شاخص‌های جمعیت‌شناختی در استان اصفهان (نمونه تحلیلی، شهرستان‌های دهاقان و شهرضا) در سال 1387 به روش پیمایشی صورت گرفته است. هدف از این بررسی نشان دادن وضعیت مرگ و میر کودکان در استان اصفهان و در کل توجه به وضعیت توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در ایران بوده است. کاهش مرگ و میر نوزادان و اطفال (گروه سنی 1ـ0 و 4ـ1 ساله) قابل توجه‌ترین کاهش در بین گروه‌های مختلف سنی بوده است. کاهش مرگ و میر نوزادان و اطفال اساساً به سبب تنزل میزان مرگ و میر بیماری‌های عفونی و انگلی بوده است. به جرأت می‌توان ادعا کرد در میان شاخص‌های مختلف، شاخص مرگ و میر کودکان، تعیین‌کننده بسیار مناسبی برای سطح توسعه‌یافتگی جوامع و قرار گرفتن آن‌ها در مرحله توسعه اقتصادی ـ اجتماعی است. چرا که بسیاری از علل تعیین‌کننده‌ی مرگ و میر در سنین اولیه مربوط به شرایط زندگی خانواده‌هایی است که نوزادان در آن‌جا به دنیا می‌آیند و پرورش می‌یابند. مرگ و میر به طور عام و مرگ و میر کودکان به طور اخص، پدیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل و تعیین‌کننده‌های چندی عمل می‌نماید. شدت و ضعف این عامل‌ها موجب بروز و شیوع مرگ و میر و یا کنترل آن می‌گردد. در این بررسی سعی بر آن داشته‌ایم که تاثیر علل و عوامل مستقیم و غیرمستقیم را به صورت انفرادی و نیز به صورت جمعی بر سطح و روند           مرگ و میر کودکان بررسی و بازشناسی کنیم، بنابراین با توجه به اهداف مورد نظر تحقیق، فرضیاتی با متغیرهای زیر مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است: سطح تحصیلات مادران، شاغل بودن و نبودن مادران، نوع شغل پدر، فرهنگ تغذیه خانواده، با تعداد فرزندان و فاصله سنی بین آن‌ها و متغیرهای دیگر مورد توجه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها