بررسی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی اثربخش در دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور

نویسندگان

1 مربی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

چکیده

مروری بر شاخص‌های عملکردی دانشگاه‌های کشور بیانگر این مسأله است که فاصله‌ی زیادی تا رسیدن به افق‌های چشم‌انداز بیست ساله نظام وجود دارد. در این عرصه ارزیابی و تبیین شاخص‌های عملکردی دانشگاه‌ها می‌تواند نتایج ثمربخشی را در جهت بهبود کیفیت خدمات دانشگاه‌ها به ارمغان آورد.در این تحقیق توصیفی، پرسشنامه‌ای محتوی 5 عامل اصلی و 145 شاخص تنظیم ‌شد و در اختیار 150 صاحب‌نظر در امر آموزش‌ عالی کشور قرار گرفت.5 عامل اصلی در این تحقیق اهمیت و اولویت یکسان نداشت. اولویت‌بندی عوامل اصلی تحقیق در بین پاسخ‌گویان به صورت ذیل است: 1ـ حوزه‌ی مالی اداری، 2ـ حوزه‌ی پژوهشی، 3ـ حوزه‌ی دانشجویی و فرهنگی، 4ـ آموزشی و تحصیلات تکمیلی 5ـ حوزه‌ی عمرانی.در این راستا شاخص‌هایی مانند سیستم آموزشی دانشگاه، وضعیت دانشجویان دانش‌آموخته، فعالیت‌های زیربنایی از بالاترین اولویت و شخص‌هایی همچون پوشش دانشجویان در رشته‌های مختلف پایین‌ترین اولویت دارد.

کلیدواژه‌ها