امنیت اجتماعی و حضور مسافران در سواحل مازندران

نویسندگان

1  دانشجوی دکترای مدیریت توریسم، مدرس دانشگاه و عضو جهاد دانشگاهی واحد مازندران.

2 استادیار، مدیر گروه مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز ساری.

چکیده

امروزه توسعه‌ی جهانگردی در کشورهای مختلف چه به لحاظ اقتصادی و چه از جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه  تقریباً همه‌ی کشورهای عالم قرار گرفته است. اگر بخواهیم صنعت گردشگری برای منطقه منبع درآمد خوبی باشد، باید ارگان‌های مختلف حمایت لازم را جهت توسعه‌ی صنعت گردشگری به عمل آورند و برای امنیت گردشگران و آسیب‌های اجتماعی در سطح استان اهمیت زیادی قائل شوند. امنیت به مسائل کلیدی از صنعت گردشگری تبدیل شده است و مدیریت معقول باید تلاش کند تا محیط امنی فراهم آورد، چون مناطق گردشگری معمولاً شلوغ  و پرازدحام هستند باید به گردشگران اطلاعات لازم را ارائه داد و آن‌ها را راهنمایی کرد و مورد حمایت قرار داد. برای آنها باید پلیس گردشگری در نظر گرفت. که وظیفه‌ی آنان فقط حمایت از گردشگران و فراهم آوردن امنیت آنها می‌باشد. نگارنده سعی نموده است در قالب تئوری‌ها و نظریه‌های  اجتماعی اشاره‌ای به بحث پیامدهای منفی گردشگری از جوانب فرهنگی و اجتماعی همچون مشکلات اقتصادی، خودنمایی، تداخل فرهنگی، تغییر در الگوی مصرف  بپردازند. روش مطالعه و تحقیق با توجه به نوع موضوع استفاده ازمنابع اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد و گزارش‌های آماری همراه  با توصیف و تحلیل می‌باشد

کلیدواژه‌ها