بررسی تطبیقی ساختار زناشویی زنان کردوترک

نویسنده

استادیاردانشگاه همدان

چکیده

ازدواج یکی ازپدیده های اجتماعی وزمینه سازتشکیل خانواده یعنی اولین ومهم ترین واحداجتماعی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی ساختار زناشویی زنان کردوترک

نویسنده [English]

  • hatam hoseyni
چکیده [English]

ازدواج یکی ازپدیده های اجتماعی وزمینه سازتشکیل خانواده یعنی اولین ومهم ترین واحداجتماعی است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ساختارزناشویی واختلاف نسبی وناهمسانی وقومیت