نقش نخبگان فکری و سیاسی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بین دو انقلاب(از سال 1285 تا 1357 ش) و نقش توده‌ها در آن

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، گروه علوم اجتماعی؛ خلخال ـ ایران.

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد خلخال ـ ایران

چکیده

هدف ما از نگارش این مقاله آن است که با استفاده از روش تاریخی‌ ـ تطبیقی روشن سازیم که نخبگان ابزاری و فکری چه تأثیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران این دوران داشته و توده‌ها در کجای این تاًثیرات بوده‌اند.
در سیر تحولات اجتماعی جامعه ما با وجود حکومت استبدادی و ایلیاتی و عقب‌افتاده، نخبگان با نثار جان خود سبب تحولات عدیده‌ای در وضع موجود ایران شدند از جمله این تحولات عبارت بود از: پیدایش قانون و اداره جامعه بر حسب آن، تفکیک کردن قوا از همدیگر و آشنایی ملت با مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی، پارلمانتاریسم، مساوات، و. . .
جریان‌های غالب در طول 150 سال گذشته ایران، تجددگرایی، دینی و ناسیونالیسم ایرانی بوده است و برای تحقق آن گاه به جریان ملی و سنتی و گاه به جریان سلطنت و حکومت و گاه به جریان استعمار و گاه به جریان اسلامی روی می‌آوردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role ofthe intellectualand politicalelitesin thepolitical and social developmentsin Iranbetweentwo revolutions(From 1285to 1357p)andthe role ofpopulaceinit

نویسندگان [English]

  • samad abedini 1
  • amir khoshhal 2